EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก เหยื่อเนเมซีส ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

กำจัดปลวก

ทางบริษัทยังคำนึงถึงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นสิ่งสูงสุด ในเรื่องการบริการกำจัดปลวก

 

รวมถึงหลักการสำหรับยึดมั่นในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี แต่เราได้มีการพัฒนาสารเคมีที่ใช้ในงานกำจัดปลวกอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกสูง แต่ยังคงมีความรักษ์ต่อธรรมชาติ ตลอดจนเป็นมิตรกับคน และสิ่งแวดล้อมเสมอมา

Continue Reading..

รับกำจัดปลวก
รับกำจัดปลวก
รับกำจัดปลวก
รับกำจัดปลวก
รับกำจัดปลวก
ปลวก

 ปัญหารบกวนจิตใจที่เกิดจากผู้อาศัยที่ไม่ได้รับเชิญอย่าง ปลวก มด แมลงสาบ หนู หรือยุง ล้วนเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาอย่างยาวนาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปลวกกวนใจ ที่สร้างความรำคาญให้ใครหลายๆ คน เพราะนอกจากจะรบกวนจิตใจแล้ว ปลวกยังสามารถทำลายข้าวของให้เสียหายผ่านการกัดกินได้อีกด้วย

Continue Reading..
เนเมซีส

โดยบริการรับกำจัดปลวกของทางบริษัท EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. นั้น ได้มีการพัฒนาบริการการกำจัดปลวก ด้วยระบบเหยื่อเนเมซีสโดยทีมปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลุ่มแมลงโดยเฉพาะ ที่จะให้บริการกำจัดปลวกในบ้านของคุณภายใต้แนวความคิดใหม่

เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณเป็นสำคัญ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และหลักการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น บริการการกำจัดปลวกโดยใช้
1. ระบบเหยื่อเนเมซีส (NEMESIS) ระบบเหยื่อกำจัดปลวก อันดับ 1 จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการกำจัดปลวก เพราะเป็นเทคโนโลยีกำจัดปลวก ที่ใช้ในระดับมืออาชีพ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ปลอดภัยสำหรับทุกคน และเป็นเทคโนโลยีกำจัดปลวกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพในระดับตายยกรัง ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย

2. ระบบฉีดพ่น (Soil Treatment) เป็นวิธีการใช้น้ำยาเคมีที่สามารถกำจัดปลวกรวมถึงป้องกันปลวกหรือแมลงที่จะกวนใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นน้ำยาเคมีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าเป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Continue Reading..

About Me
เอเวอร์เซอร์

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA)

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม