Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

ระบบงานกำจัด แมลงและสัตว์รบกวน

ระบบการกำจัดและป้องกัน หนู แมลงสาบ มด  เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดแบบผสมผสานเทคโนโลยี่ ในการป้องกัน และกำจัด เพื่อ ยับยั้ง สัตว์รบกวนต่างๆ

ทีมงานปฏิบัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยาโดยตรง (Operating team that specializes in entomology)

“เน้นคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ (Focus on quality of service standards and efficiency) ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า (Meet all your needs) ใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย (Use modern technologies and principles) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลง ( Is a leader in pest control and insect protection)
EVERSOR

ด้วยความรับผิดชอบ ต่อผู้รับบริการกำจัดสัตว์รบกวนทางบริษัท จึงได้จัดอบรมพนักงาน ทุกๆคน เพื่อให้มีมาตราฐานงานบริการ กำจัดแมลงที่เป็นสากล และ ปฎิบัตงานด้วยความชำนาญ ในด้านบริการติดตั้ง การประเมินราคา การตรวจสอบพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพสูงสุด

กำจัดปลวก

1.ด้วยขั้นตอนการสำรวจแหล่งที่มาและจุดที่พบแมลงหรือสัตว์พาหะ

2.การเลือกใช้สารเคมี อุปกรณ์ และวิธีการ ที่เหมาะกับพื้นที่ สภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลลัพท์และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยsit amet, consectetur adipisicing elit, amet, consectetur adipisicin

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์