Pattern


EVERSOR TERMITES (SOLUTION)

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง สำรวจฟรี!

กรุงเทพและต่างจังหวัด

เลขที่ 19/106 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 0-2374-1695 มือถือ : 085-5396951

ระบบงานวางท่ออัดน้ำยา

ระบบวางท่ออัดน้ำยาใต้พื้นป้องกันและกำจัดปลวกอาคารระหว่างการก่อสร้าง
(SPRINKLER CHEMICAL PIPE TREATMENT)

 เป็นวิธีการป้องกัน กำจัดแบบผสมผสานเทคโนโลยี่ ในการป้องกัน และกำจัด เพื่อ ยับยั้ง สัตว์รบกวนต่างๆ

ระบบวางท่ออัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวกใต้พื้นอาคารระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่าระบบวาท่อ (PIPE TREATMENT) เป็นระบบป้องกันอาคารจากการรุกล้ำทำลายของปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สามารถอัดน้ำยาเข้าไปใต้พื้นอาคารผ่านหัวฉีดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคารได้เมื่อพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา ซึ่งนอกจากจะประหยัดได้ในอนาคตแล้ว ยังไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน หรือเครื่องใช้อื่นๆ อันอาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้ และ ไม่ต้องนำน้ายาปริมาณมากฯ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร อันอาจสร้างกลิ่นรบกวน และเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย หรือสัตว์เลี้ยงได้
EVERSOR
กำจัดปลวก

งานวางท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินงานหลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการวางท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวกขนานติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร และจะมีท่อซอยวางขนานแนวคานส่วนกลางเพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญฯ ภายใต้พื้นอาคารส่วนที่จะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งพบปลวกขึ้นมากที่สุด

กำจัดปลวก กำจัดปลวก ท่อที่นำมาใช้ในการนี้ เป็นท่อ HDPE ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถทนแรงอัดได้สูงและมีความทนทานพิเศษ โดยมีระยะวาวล์ฉีดน้ำยาเคมีบนท่อห่างกันประมาณ (ตามเอกสารเสนอราคา) กำจัดปลวกและจะมีหัวอัดรอบอาคารเป็นช่วงๆ ซึ่งตามปกติจะมีหัวอัด 1 จุดทุกๆ ความยาว (ตามเอกสารเสนอราคา) เมตรต่อท่อ กำจัดปลวก 2. งานอัดและฉีดพ่นน้ำยาบริเวณภายใน อาคารพื้นที่เต็ม (SLABS ON GROUND) หลังจากที่ฝ่ายก่อสร้างได้ทำการปรับพื้นและพร้อมที่จะเทคอนกรีต (อาจก่อนหรือหลังงานผูกเหล็กก็ได้) และเก็บเศษไม้ หมุดไม้ ตอไม้ และเศษขยะต่างๆ ออกหมดเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวหน้าดินบริเวณภายในอาคารทั้งหมด โดยใช้หัวฉีดพื้นผิว (SURFACE PRAYER) ฉีดพ่นแบบปูพรมครอบคลุมทุกตารางนิ้ว ใช้น้ำยาและปริมาณที่ใช้(ตามเอกสารเสนอราคา)

อัดน้ำยาป้องกันปลวก

สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) สมาคมผู้ประกอบ กิจการกำจัดแมลง (TPMA) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย เผยแพร่กิจการของสมาชิกแนะนำการป้องกันและกำจัดแมลง อย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อ คนและสิ่งแวดล้อม.

เอเวอร์เซอร์

EVERSOR Termites (Solution) Co.,Ltd. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน .

และมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและหลักการที่ทันสมัย, ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงของประเทศไทย

  • สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
  • บริการด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน
  • เทคโนโลยี และเครื่องมืออันทันสมัย
  • ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอเวอร์เซอร์